ideał wychowania

Jak odnaleźć nagle radość i nadzieję?

Temat: o pedagogice
...metody, proces, warunki, organizacja szkolnictwa. Rozwodzi się na temat charakteru i powinności nauczyciela, podkreślając specyfikę zawodu nauczyciela – jak ojciec do dziecka – z miłością, szacunkiem, niezbędną surowością. Szkoła gramatyczna o programie filozoficznym: - gramatyka, - muzyka, - dialektyka. Szkoła retoryczna, wyższa, filozoficzna: - uczy wiedzy prawniczej, politycznej, ekonomicznej, sztuki krasomówstwa. Ideał wychowania: mówca – obywatel. Jego cechy: mądrość, moralny charakter, umiejętności krasomówcze. Pojawia się chrześcijaństwo. Prześladowania niewolników. Chrześcijaństwo rzymskie nazywamy religia niewolników. Zanika wielobóstwo. Chrześcijanizm wprowadza zasady wychowania – dążenie do zjednoczenia z Bogiem. Pierwsze szkoły: katechumenaty (nauczycielami są katecheci), uczniowie to katechumeni;...
Źródło: sledzik.webh.pl/ped/viewtopic.php?t=39Temat: Ideologia w szkole
...już nie pozostała żadna wielka sztuka ani literatura, ale tylko dwuznaczny ideał "lakonicznych wypowiedzi" i "spartańskiego wychowania". W starożytnym Rzymie w okresie republiki również edukacja poddana została wspaniałym ateńskim wzorom. Na studia wyjeżdżano powszechnie do Aten, a język grecki w Rzymie słychać było równie często jak łaciński. Ale nawet Rzymianie wrodzy greckim wpływom zasymilowali ateński ideał wychowania i edukacji w rodzinie. Najbardziej wymownym przykładem może być Katon Starszy, czołowy "hellenożerca", który jednak troszczył się o samodzielną edukację swojego syna. Opowiada nam o tym Plutarch z Cheronei w biografii Katona, który syna sam "uczył pisania i czytania, sam znajomości prawa, sam sztuki szermierczej. I nie tylko miotania pociskiem, machania bronią czy jazdy konnej, ale także...
Źródło: forum.michalkiewicz.pl/viewtopic.php?t=16164


Temat: Dzieci z katalogu
...źródło w tradycji i kulturze, otworzyć się na możliwość nowego hierarchicznego porządku, ugruntowanego na drodze analizy genetycznego kodu jednostek". Innymi słowy, o tym, czy nasze pociechy otrzymają kartę wstępu na szczyty władzy, czy też pozostanie im zbieranie puszek po śmietnikach, zdecyduje diagnoza pana genetyka. Dlatego już dziś trzeba porządnie przygotować się do wyboru dziecka z katalogu. Myśl, żeby mieszczański ideał wychowania przez miłość i dyscyplinę zastąpić układanką genów, jest niesłychanie atrakcyjna. Urodę zaczerpnie się od Davida Beckhama, siłę od Andrzeja Gołoty, a intelekt od Michała Pawła Markowskiego i wyjdzie nam z tego fajny dzieciak. Chociaż nie do końca. Jak czytamy w "Der Dzienniku", Markowski, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, uderzył ostatnio w twarz znanego pisarza Antoniego Liberę. Jak to bywa...
Źródło: wege.dzieciak.pl/viewtopic.php?t=3154