Formy pracy z dzieckiem zdolnym

Jak odnaleźć nagle radość i nadzieję?

Temat: GORĄCA PROŚBA O POMOC NAUCZYCIELI KLAS 1-3
...uczy klasę? 2. Praca z dzieckiem zdolnym i twórczym 2.1. Po czym Pani rozpoznaje zdolne dziecko w klasie? 2.2. Czym ono wyróżnia się spośród pozostałych uczniów? 2.3. Jakie Pani zakłada cele w pracy z dzieckiem zdolnym? 2.4. Jakie Pani stosuje metody wychowania z dzieckiem zdolnym? 2.5. Jakie Pani stosuje metody nauczania z dzieckiem zdolnym? 2.5. Jakie Pani dobiera treści kształcenia dziecka zdolnym? 2.6. Jakie Pani dobiera formy pracy z dzieckiem zdolnym? 2.7. Jakie Pani stosuje zasady dydaktyczne w pracy z dzieckiem zdolnym'! 2.8. Jakie Pani stosuje środki dydaktyczne w pracy Z dzieckiem zdolnym '? 2.9. Jakie style nauczania Pani stosuje w pracy z dzieckiem zdolnym? 2.1O. Jakie style wychowania Pani stosuje w pracy z dzieckiem zdolnym? 2.11. Jaki styl uczenia reprezentują dzieci zdolne'? 2.12. Jaki typ inteligencji reprezentują dzieci zdolne'? 2.13. Jakie...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=7016